Recomandat, 2020

Alegerea Editorului

Definiție chimie

Ce este Chimia:

Chimia este știința dedicată studiului materiei, luând în considerare compoziția, reacțiile și transformările sale.

Principalele domenii în care este divizată Chimia sunt:

Biochimie (chimie biologică): studiază procesele, reacțiile și interacțiunile chimice în organismele vii.

Fizico-chimie ( chimie fizică): o disciplină care combină științele fizicii și chimiei pentru a studia proprietățile fizice și chimice ale materiei. Acesta cuprinde alte discipline importante cum ar fi cinetica chimică, mecanica cuantică, spectroscopia și electrochimia, termodinamica chimică și termochimia.

Chimie analitică : ramură de chimie care analizează probe de material pentru a identifica compoziția și structura chimică.

Chimie minerală : ramură a Chimiei care studiază metalele și combinațiile lor.

Chimie organică : ramură de chimie care cuprinde studiul tuturor compușilor de carbon, analizând structura, proprietățile, compoziția și reacțiile chimice.

Chimie anorganică : ramură de chimie care studiază proprietățile și reacțiile compușilor anorganici - acizi, baze, săruri și oxizi.

Chimie nucleară (Radioactivitate): studiază fenomenele materiale și energetice care apar în nucleul atomilor.

Este numit "chimist" profesionist instruit în cursul Chimiei. Domeniul său de expertiză este concentrat în cercetarea substanțelor și compușilor și în crearea și dezvoltarea de noi materiale și substanțe chimice în laboratoare.

Categorii Populare

Top