Recomandat, 2020

Alegerea Editorului

Definiție SUA

Ce este SUA:

EEUU (sau EE.UU.) este o abreviere care înseamnă Statele Unite . Este folosit în limba spaniolă pentru a se referi la țara al cărei nume oficial este Statele Unite ale Americii (SUA). De asemenea, au fost folosite mai des SUA sau acronimul original SUA ( Statele Unite ale Americii ).

Conform regulilor gramaticale ale limbii spaniole, atunci când cuvântul abreviat pentru a forma un acronim este în plural, prima literă a acelui cuvânt trebuie să fie duplicată. Una dintre excepțiile de la această regulă este cuvântul UN ( Organizația Națiunilor Unite ).

Alte exemple de abrevierea termenilor spanioli în plural sunt:

AA.EE. "Afaceri Externe" (Afaceri Externe)

FF.AA. "Forțele armate" (forțele armate)

RR.HH. "Resurse Umane" (Resurse Umane)

RR.PP. " Relații publice" (Relații cu publicul)

În alte limbi, această situație poate apărea. În limba engleză, abrevierea autorului este A. întrucât pentru cuvântul plural "Autori" se schimbă în AA În cuvântul "pagini" abrevierea în plural poate fi, de asemenea, duplicată "pp." (sau pagini). În limba engleză, abrevierea pentru " pagini " este "pp.", Singularul în ambele limbi (pagină sau pagină ) fiind "p.".

Categorii Populare

Top