Recomandat, 2020

Alegerea Editorului

Definiție UNESCO

Ce este Unesco:

Unesco este acronimul Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. A fost fondată la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, cu scopul de a contribui la pacea și securitatea în lume prin educație, știință, cultură și comunicații. Sediul Unesco se află în Paris, Franța, și operează în 112 de țări.

Unesco contribuie la formarea cadrelor didactice și contribuie la construcția școlilor și la donarea de echipamente necesare pentru funcționarea acesteia, precum și la promovarea activităților culturale pentru comunitățile în care își valorizează patrimoniul cultural prin păstrarea entităților și a tradițiilor culturale, precum și promovarea cărților și lectură.

În plus, UNESCO promovează libera circulație a ideilor prin mijloace audiovizuale, promovează libertatea presei și independența, pluralismul și diversitatea mass-mediei prin Programul Internațional de Promovare a Comunicării.

Unul dintre obiectivele principale ale organizației este acela de a reduce analfabetismul în lume și contribuie la aceasta prin finanțarea formării cadrelor didactice și crearea școlilor în regiunile de refugiat.

În domeniul științei și tehnologiei, UNESCO promovează cercetarea pentru a ghida exploatarea resurselor naturale, precum și crearea de programe pentru protecția patrimoniului cultural și natural, precum și dezvoltarea mass-media.

Categorii Populare

Top