Recomandat, 2020

Alegerea Editorului

Definiție Categoric imperativ

Ce este imperativul categoric:

Imperativul categoric este un concept de filosofie dezvoltat de filosoful Immanuel Kant, care susține că fiecare ființă umană ar trebui să acționeze în conformitate cu principiile morale.

Immanuel Kant

Pentru Kant, un imperativ este orice plan care indică faptul că o anumită acțiune trebuie pusă în practică, care este supusă unei analize.

Conceptul de imperativ analizează motivația care determină ființa umană să acționeze în diferite situații de viață.

Diferite imperative kantiene

Immanuel Kant împarte conceptul de imperativ în două direcții: imperativ categoric și imperativ ipotetic .

Categoric imperativ

Imperativul categoric are drept concept de bază sentimentul de moralitate, principii și respect.

Orice acțiune pusă în practică nu ia în considerare doar scopul pe care îl vizează, ci și modul în care acest obiectiv este atins.

Pe lângă faptul că este fundamental că nimeni nu este rănit, este important ca conduita celor care exercită acțiunea să aibă o preocupare morală intrinsecă, care este independentă de pedeapsă sau de orice alt tip de prejudiciu.

Imperativul categoric susține că indivizii ar trebui să acționeze în conformitate cu ceea ce ar dori să vadă ca lege universală, adică nu ar trebui să facă altora ceea ce nu le-ar plăcea altora să le facă. Din cauza acestui concept de lege, imperativul categoric a fost, de asemenea, desemnat ca un imperativ universal .

Exemplu de imperativ categoric

Nu conduceți la viteză mare .

Rețineți că în propoziția de mai sus, conștiința morală a persoanei care pronunță fraza știe că nu conducerea la viteză mare este o datorie; este o modalitate de a nu risca viața cuiva și nu viața altora, trebuie să fii responsabil față de sine și față de vecin.

Numai acest lucru este suficient pentru ca acțiunea de a nu conduce la viteză mare să fie pusă în practică. Rețineți că nu există nicio preocupare cu privire la pedeapsa care poate fi aplicată în cazul în care această datorie nu este îndeplinită.

Indiferent de pedeapsă, motivația pentru acțiune este preocuparea morală și nu teama de o eventuală amendă.

Importanța imperativului categoric

Conceptul de imperativ categoric are o importanță deosebită în ideea unei vieți armonioase în societate, deoarece apără faptul că toți oamenii se comportă etic și moral și acționează fără să rănească sau să profite de ceilalți.

Filosofia imperativului categoric predică că aceasta ar trebui pusă în practică pentru o chestiune de conștiință și datorie morală, nu pentru teama de a primi pedeapsa dacă cineva este într-un mod contrar a ceea ce este considerat drept.

Cel mai mare beneficiu al punerii în practică a acestei filosofii este o coexistență socială pașnică, deoarece maximul vieții de zi cu zi nu are legătură cu alții ceea ce nu se dorește făcut singur.

Obligatoriu ipotetic

Imperativul ipotetic este un concept total diferit față de imperativul categoric.

Ideea centrală a imperativului categoric este de a urma o idee ca o modalitate de a atinge un anumit scop. Există o relație directă între acțiune și scop, adică pentru ca x să fie realizată și trebuie făcută.

Acest imperativ se numește ipotetic, deoarece acțiunea necesară pentru a ajunge la final poate sau nu să fie pusă în practică, în funcție de voința și înclinațiile care o vor exercita în cele din urmă.

Cu toate acestea, nu este important dacă acest scop respectă principiile moralei și eticii. Accentul este să ai un scop și să acționezi într-un mod care te va câștiga, indiferent de circumstanțe și de restul.

Exemplu de imperativ ipotetic

Dacă nu doriți să plătiți o amendă, nu conduceți la viteză mare.

Rețineți că în propoziția de mai sus principala preocupare a persoanei este neplata amenzii.

Preocuparea morală pentru integritatea proprie sau pentru integritatea fizică nu există. Ceea ce îl face "atent" este ipoteza de a fi arestat mai degrabă decât de simțul responsabilității.

Aflați mai multe despre imperativ.

Principiile kantiene

Potrivit lui Kant, moralitatea ființei umane nu depinde sau este legată de experiența pe care o trăiește, adică este o capacitate care se naște deja cu ființa umană; este înnăscută.

Astfel, toți oamenii sunt capabili să distingă ceea ce este bine de rău.

Etica kantiană este în totalitate fundamentată în imperativul categoric.

Kantian moralitatea nu tolerează atitudinile și acțiunile motivate de interese, deoarece se bazează pe datoria de a acționa moral.

Aflați mai multe despre morală și etică.

Curiozități despre Immanuel Kant

Tatăl lui Kant era cunoscut ca fiind un om care predica adevărul mai presus de orice.

Este posibil să realizăm din principiile sale de etică și morală că Kant a fost influențat în mod direct de austeritatea etică a tatălui său.

Filosoful însuși și-a exprimat prin scrisul său că, în casa tatălui său, nu exista niciodată loc pentru nimic care să se opună decentei și adevărului.

Categorii Populare

Top