Recomandat, 2020

Alegerea Editorului

Definiție DCF

Ce este DCF:

Acronimul DFC reprezintă Declarația privind fluxul de numerar, un termen utilizat în contabilitate pentru a desemna o parte contabilă (raport fundamental pentru analiza societății) care evidențiază poziția financiară a companiei.

DFC vă permite să știți care sunt modificările legate de intrările și ieșirile de numerar care au avut loc într-o anumită perioadă, banii, banca și investițiile financiare imediate ale lichidității companiei. De asemenea, permite determinarea rezultatului acestor tranzacții financiare.

DFC arată unde s-au aplicat resursele financiare ale companiei și care este originea acestor resurse, permițând o mai bună gestionare a intrărilor și ieșirilor de bani și evitarea abaterilor.

Declarația privind fluxul de numerar este foarte important pentru ca managerul să analizeze și să evalueze capacitatea companiei, să elaboreze un plan financiar adecvat realității momentului și să decidă cele mai avantajoase aplicații pentru a investi resursele financiare ale companiei.

Categorii Populare

Top